“Khách hàng bỏ rơi doanh nghiệp vì những điều đơn giản nhất!”


Khách hàng bí mật:

Dịch vụ “Khách hàng bí mật” còn được coi là dịch vụ “cảnh báo sớm”, giúp các doanh nghiệp nhận diện những tồn tại trong dịch vụ khách hàng của mình trước khi những điểm yếu đó gây ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và làm mất đi những khách hàng thân thiết và sớm làm nản lòng các khách hàng mới quen.

Nếu doanh nghiệp của bạn muốn biết mức độ tận tâm của các nhân viên, tính nhất quán trong việc thực hiện các quy trình chăm sóc khách hàng vào bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ ai, và những điểm cần cải thiện trong việc chăm sóc khách hàng, hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra câu trả lời.

Trong vai các khách hàng bình thường, đội ngũ được đào tạo kĩ lưỡng thuộc chương trình khách hàng bí mật của SOI.Pro sẽ quan sát các yếu tố tác động tới sự hài lòng của khách hàng như diện mạo, thần thái, mức độ nhiệt tình với công việc và hiểu biết chuyên môn của các giao dịch viên. Các kết quả khảo sát sẽ được thống kê định kỳ, giúp doanh nghiệp nhận ra những tồn tại trong hoạt động chăm sóc khách hàng của mình một cách khách quan và hệ thống nhất.

Theo đuổi quan điểm khuyến khích nhân viên có giá trị hơn trừng phạt, báo cáo của chúng tôi tập trung đề xuất các biện pháp và kiến thức giúp các giao dịch viên của doanh nghiệp cải thiện năng lực chăm sóc khách hàng của bản thân mình hơn là chú trọng đến trừng phạt nhân viên thực hiện nhiệm vụ không tốt.

Xuất phát từ một mô hình cơ bản, chương trình khách hàng bí mật của SOI.Pro cung cấp các gói khảo sát và đánh giá theo tiêu chí riêng cho từng doanh nghiệp với các nhu cầu khác nhau, từ lĩnh vực tài chính ngân hàng, chuỗi cửa hàng điện máy cho đến các nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi v.v… Hãy liên hệ với chúng tôi để thảo luận một gói dịch vụ hợp lý nhất.

Gợi ý!

Nghiên cứu cho thấy, các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Khách hàng bí mật và công khai việc sử dụng dịch vụ này tới các nhân viên đã góp phần giúp nhân viên thực hiện nghiêm túc hơn các quy trình dịch vụ khách hàng.

Một số nhân viên sẽ cảm thấy căng thẳng khi biết thông tin này. Do vậy, lãnh đạo doanh nghiệp nên cho thấy nhân viên sẽ chỉ bị trừng phạt khi có thái độ sai trái. Những khiếm khuyết khác sẽ được bù đắp qua các chương trình đào tạo định kỳ. Vì thế, Khách hàng Bí mật là chương trình hữu ích với cả doanh nghiệp và nhân viên. Điều đó có tính khích lệ rất lớn và thúc đẩy sự gắn kết!

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ Khảo sát khách hàng

Dịch vụ Đào tạo dịch vụ khách hàng