“Bước đầu tiên để thỏa mãn khách hàng là hiểu rõ nhu cầu của họ!”


Dịch vụ Khảo sát Khách hàng:

Một triết lý luôn đúng: Bạn chỉ có thể phục vụ tốt khách hàng nếu hiểu rõ nhu cầu và kỳ vọng của họ. Với niềm tin đó, SOI.Pro cung cấp dịch vụ Khảo sát khách hàng, giúp doanh nghiệp nhận biết được nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng cũng như các ý kiến quý báu của những người trực tiếp đem lại giá trị cho doanh nghiệp.

Nhân viên của chúng tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn khách hàng của doanh nghiệp theo một bảng câu hỏi đã được lập sẵn dựa trên quá trình làm việc cụ thể giữa SOI.Pro và khách hàng. Quy trình này giúp doanh nghiệp hoàn toàn chủ động và có tiếng nói quyết định trong việc lựa chọn phương pháp, thời gian, và địa điểm khảo sát khách hàng. SOI.Pro với vai trò chuyên gia sẽ đưa ra các ý tưởng và đề xuất phù hợp nhất để doanh nghiệp lựa chọn.

Mỗi doanh nghiệp có thể chọn các hình thức khảo sát khác nhau; theo hình thức một lần duy nhất hoặc định kỳ; phỏng vấn trực tiếp hoặc qua điện thoại; hoặc các hình thức phỏng vấn phổ biến khác. Các bảng phỏng vấn sau đó sẽ được tập hợp và tổng hợp thành một báo cáo tổng thể vào cuối kỳ khảo sát.

Hoạt động khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về “thượng đế” của mình. Khách hàng chắc chắn sẽ hài lòng và thêm tin tưởng vào doanh nghiệp khi nhận được sự quan tâm.

Hãy liên hệ với chúng tôi để cùng lập chương trình hợp tác cụ thể!

Gợi ý!

Dịch vụ khách hàng được đánh giá là tốt khi đáp ứng được hoặc vượt quá sự kỳ vọng của khách hàng. Nhiều khách hàng đã có kỳ vọng ban đầu, dù chưa một lần giao tiếp với doanh nghiệp. Vì thế, cần luôn phục vụ khách hàng ở chất lượng tốt nhất!

Hãy giao tiếp với khách hàng bất kỳ khi nào có thể, để hiểu rõ hơn nhu cầu và kỳ vọng của họ. Tỉ phú Ross Perot từng nhận xét: “Hãy dành thời gian nói chuyện trực tiếp với khách hàng. Bạn sẽ thấy vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao rất ít công ty làm thế.”

Các dịch vụ khác của chúng tôi:

Dịch vụ Khách hàng bí mật

Dịch vụ Đào tạo dịch vụ khách hàng