tamnhin

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

• Tầm nhìn: Đưa chỉ số SOI.Pro Index thành tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp tại Việt Nam.
• Sứ mệnh: Đồng hành cùng các doanh nghiệp để nâng cao chất lượng dịch vụ tại Việt Nam.
• Giá trị cốt lõi: Tin cậy, thấu hiểu, đồng hành.

y tuong

Ý tưởng

Có một chân lý thật đơn giản: “Khách hàng là cuộc sống của doanh nghiệp”.

Hãy chăm sóc chính những người tạo ra lợi nhuận cho mình!