tamnhin

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Soi.Pro hỗ trợ  nâng cao hình ảnh và uy tín của doanh nghiệp thông qua cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng dựa trên thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng.

Chúng tôi phấn đấu xây dựng Soi.Pro Index thành tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp tại Việt Nam.

y tuong

Ý tưởng

Có một chân lý thật đơn giản: “Khách hàng là cuộc sống của doanh nghiệp”. Vì vậy, mỗi giao tiếp với khách hàng cần được doanh nghiệp nâng niu.
Đừng đợi đến khi thấy lượng khách hàng sụt giảm. Hãy chăm sóc chính những người tạo ra lợi nhuận cho mình!